Могућност запошљавања

Дипломирани инжењери индустријског инжењерства, са мултидисциплинарним знањима и вештинама које поседују, представљају изузетно пожељан профил инжењера који се може запослити у предузећима готово свих делатности, у целом свету. Наши инжењери воде тимове и учествују у истраживању, пројектовању, технолошкој припреми, организацији, роботици и аутоматизацији процеса рада, успостављању информационо - комуникационих система, увођењу система квалитета и развоју логистичке подршке у великом броју предузећа, од оних малих, које су самостално покренули, до великих и успешних система широм света, какви су: Siemens, Bosch, Norma group, Westinghous, НИС, Галеб, Пионир,...