• Почетна
 • Истраживање
 • Научно-истраживачки пројекти

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Основна Истраживања (ОИ)

Републички програм, Основна Истраживања (ОИ)

 1. Крејић, Н., Ћулибрк, Д., Бербер, С., Васиљевић, П., Злоколица, В., Кукољ, Д., Оцовај, С.: Паралелни процеси векторске оптимизације у обради аудио/видео сигнала, бр. пројекта: 161003, 2008 - 2010.
 2. Алпар Лошонц, Лепосава Грубић-Нешић, Биљана Ратковић-Његован, Славица Митровић, Стеван Милисављевић, Радош Радивојевић, Андреа Иванишевић, Соња Пејић, Трансформација социјалног идентитета Србије у условима кризе и њен утицај на европске интеграције, 2011-

Интегрална и интердисциплинарна истраживања

 1. Бранислав Боровац, Развој робота као средства за помоћ у превазилажењу тешкоћа у развоју деце ИИИ44008, 2010-2016 Напомена: пројекат припада групи интегрална и интердисциплинарна истразивања
 2. Руководилац потпројекта: проф. др Данијела Лалић Унапређење конкурентности Србије у процесу приступања Европској унији, Евиденциони број: 47028

Технолошки развој (ТР)

Технолошки развој - Технолошки развој (ТР)

 1.  Боровац, Б., и др. (Носилац: М. Вукобратовић, Институт М. Пупин, учесници са ФТН: Боровац Б, Нађ Л. Раковић М., Кркљеш Д., Бабковић К., Николић М., Андрић Д.) : Хуманоидни роботски системи / Теорија и примена, бр. пројекта: 14001, 2008 - 2009.
 2. Станковски, С., и др.: Идентификација и праћење објеката коришћењем бежичних технологија у производним и услужним системима, бр. пројекта: ТР-12008, 2008 - 2010.
 3. Луковић, И., Ристић, С., Арсовски, З., Арсовски, С., Говедарица, М., Бекер, И., Алексић, С., Калинић, З., Милановић, И., Стефановић, Н., Нешић, З.: Развој интелигентног окружења за пројектовање и имплементацију информационих система, бр. пројекта: ТР-13029, 2008 - 2010.
 4. Савић, В., Јоцановић, М., Карановић, В.: Истраживање и развој компоненти система за заштиту воћки од мраза, бр. пројекта: 14051, 2008 - 2010.
 5. Весковић Мирослав, Црнојевић-Бенгин Весна, Алпар Лошонц, Славица Митровић, Стеван Милисављевић, Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање биосистемима, 2011-
 6. Руководилац пројекта: проф. др Илија Ћосић и проф. др Здравко Тешић, Пројекат Министарства науке Републике Србије „Развој софтвера за управљање ремонтом и уградњом кочионих система шинског возила“ у оквиру Програма истраживања у области технолошког развоја за период 01. 01. 2011-01. 01. 2015. године (ТР-35050); чланови пројектног тима: др Бојан Лалић, доцент, др Бранислав Стеванов, доцент, др Данијела Грачанин, доцент, др Данијела Лалић, ванр. проф., др Здравко Тешић, ванр. проф., др Илија Ћосић, ред. проф., мр Клара Рафа, асистент, мр Марија Ракић-Скоковић, асистент, Немања Тасић, асистент, Немања Сремчев, асистент, др Никола Радаковић, ванр. проф., др Радо Максимовић, ред. проф., др Слободан Морача, доцент, др Соња Ристић, ванр. проф., Владимир Тодић, Милован Томашевић

Покрајински програм

Покрајински програм, Програм од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине

 1. Станковски, С., и др.: РФИД технологија у ланцима снабдевања (Примена аутоматизованих система у логистици), 2005 - 2009.
 2. Илија Ћосић, Славица Митровић, Предраг Видицки, Јелена Павловић, Андреа Иванишевић, Могућности и ограничења развоја предузетништва у одабраним општинама АПВ, 2006-2007
 3. Боровац, Б., и др. (Носилац: Боровац Б, учесници: Нађ Л., Раковић М., Кркљеш Д., Бабковић К., Дамњановић М., Николић М., Андрић Д.) : Даљи развој и истраживање у области сензорисаног и оснаженог вештачког вишесегментног стопала са скочним зглобом за хуманоидне роботе, бр. пројекта: 114-451-01320/2007-03, 2007 - 2009.
 4. Ћосић, И., и др.: Европски индекс конкурентности Србије.
 5. Владимир Његомир, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатиц, Нови Сад, Александар Васиљевић, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатиц, Нови Сад; Ђорђе Ћосић, Факултет техничких наука, Нови Сад; Јелена Демко Рихтер, Факултет техничких наука, Нови Сад; УЛОГА ОСИГУРАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПОСЛЕДИЦА ОСТВАРЕЊА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА У ВОЈВОДИНИ: АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА, 2012. год.
 6. Радован Пејановић, Славица Митровић, Жељко Текић, Јелена Бороцки, Петар Врговић ....Истраживања запошљивости студената Универзитета у Новом Саду - трендови, шансе, баријере и потребе, 2014-
 7. Владимир Његомир, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, Јелена Демко Рихтер, Факултет техничких наука, Нови Сад ОДРЖИВОСТ АГРОБИЗНИСА АП ВОЈВОДИНЕ У УСЛОВИМА ОСТВАРЕЊА КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, 2015. год.