Катедре

  • Катедра за производне системе, организацију и менаџмент
  • Катедра за мехатронику роботику и аутоматизацију
  • Kатедра за информационе и комуникационе ситсеме
  • Катедра за квалитет и логистику