Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину односно два семестра. Студенти могу да бирају један од четири усмерења чијим завршетком стичу 60 ЕСПБ и академску титулу мастер инжењер индустријског инжењерства. 

Усмерења које студенти могу да бирају су:

  • Пројектовање, организација и управљање системима
  • Аутоматизација
  • Информационо-управљачки и комуникациони системи
  • Квалитет и логистика

Услови за упис на мастер академске студије

За студијски програм Индустријско инжењерство могу конкурисати кандидати са завршеним одговарајућим основним академским студијама које трају најмање четири године и вреде најмање 240 ЕСПБ.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на специјалистичке струковне студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.