О ИНДУСТРИЈСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате.

Сазнајте више...

Студије

Студијски програм, Индустријско инжењерство, на ФТН-у је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из области, усаглашена са савременим светским научним токовима, попут сличних програма на иностраним високошколским установама. Саставни део студијског програма представљају посете и предавања у фабрикама које препознају индустријске инжењере као кључне интеграторе процеса и система. Посете фабрикама и студијски боравци студената се реализују у: Бечу, Марибору, Грацу и другим технолошким центрима у региону. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали. Наши студенти су радили своје дипломске радове у: Бечу, Грацу, Марибору, Будимпешти, Милану, Мадриду, Стокхолму, Штутгарту и другим великим центрима индустријског инжењерства.

Сазнајте више...