• О нама

Мехатроника

Мехатроника је мултидисциплинарна инжењерска дисциплина која обухвата комбинацију електротехнике, рачунарства, машинства и аутоматског управљања. Мехатронички приступ пројектовању има за циљ синергетску интеграцију електронике, механике, аутоматског управљања и рачунарства у циљу унапређења и/или оптимизацији функционалности пројектованог производа. Коришћењем таквог приступа коначни производ је бољи од суме појединачних компоненти, што отвара могућност за стварање софистицираних електромеханичких уређаја и система. Слободно се може рећи да су свуда око нас мехатронички производи. Неки од њих су: кућни уређаји (машине за прање веша, миксери, фотоапарати, аутоматски усисивачи....), аутомобили (АБС систем за кочење, активно вешање, централна брава...), аутономне беспилотне летелице, ЦНЦ машине, лифтови и покретне степенице, роботи за заваривање, аутоматски вођена возила и остали.

Традиционална подела на научне и образовне области (нпр. машинства и електротехнике) је довела до неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром да електро-механички системи постају све бројнији, сложенији и софистициранији (степен „уграђеног" аутоматског деловања или како се често каже – степен интелигенције сваким даном постаје све већи) тако да је при њиховом креирању неопходно поред знања из електротехнике и машинства поседовати знања из управљања и програмирања. Стога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе, и потребе човека у будућности, који ће се све више ослањати на аутоматизоване и роботизоване уређаје и системе.