На ДИИМ сва места попуњена

Свих 430 места за колико је расписан конкурс за упис у прву годину основних академских студија су попуњена, Индустриско инжењерство 80, Инжењерски менаџмент 180, Мехатроника 90 и Инжењерство информационих система 80. Велику подршку у промоцији студиских програма су пружиле компаније

које су, поред стипендирања 5 студената прве године на Индустријском инжењерству, изразиле и спремност да перманентно учествују у унапређењу наставних активности како би инжењери стекли што савременија знања проверена у најуспешнијим европским и светским системима. То су пре свих Norma Group, Bosch, Arma, Continental i Neofyton. Поред ових компанија Департман за индустријско инжењерство и менаџмент има преко 70 потписаних уговора са компанијама о студентској пракси и другим видовима сарадње где је основни циљ што боља припрема студената за рад у реалним условима.