• IJIEM

МЕХАТРОНИКА

Мехатроника је мултидисциплинарна инжењерска дисциплина која обухвата комбинацију електротехнике, рачунарства, машинства и аутоматског управљања. Мехатронички приступ пројектовању има за циљ синергетску интеграцију електронике, механике, аутоматског управљања и рачунарства у циљу унапређења и/или оптимизацији функционалности пројектованог производа. Коришћењем таквог приступа коначни производ је бољи од суме појединачних компоненти, што отвара могућност за стварање софистицираних електромеханичких уређаја и система. Слободно се може рећи да су свуда око нас мехатронички производи. Неки од њих су: кућни уређаји (машине за прање веша, миксери, фотоапарати, аутоматски усисивачи....), аутомобили (АБС систем за кочење, активно вешање, централна брава...), аутономне беспилотне летелице, ЦНЦ машине, лифтови и покретне степенице, роботи за заваривање, аутоматски вођена возила и остали.

Традиционална подела на научне и образовне области (нпр. машинства и електротехнике) је довела до неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром да електро-механички системи постају све бројнији, сложенији и софистициранији (степен "уграђеног" аутоматског деловања или како се често каже – степен интелигенције сваким даном постаје све већи) тако да је при њиховом креирању неопходно поред знања из електротехнике и машинства поседовати знања из управљања и програмирања. Стога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе, и потребе човека у будућности, који ће се све више ослањати на аутоматизоване и роботизоване уређаје и системе.

Студијски програм основних академских студија Мехатронике је први интердисциплинарни студијски програм на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду и у организацији је Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент који је матичан департман за овај студијски програм. Поред матичног департмана, наставу на овом студијском програму изводе и наставници и сарадници са следећих департмана: Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, Департман за рачунарство и аутоматику, Департман за механизацију и конструкционо машинство, Департман за опште дисциплине у техници, Департман за инжењерство и заштиту животне средине и Департман за производно машинство.

Циљ студијског програма је да се образује стручњаке који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина, електротехнике, рачунарства, машинства, аутоматског управљања, програмирања и примене савремених информационих технологија, роботике, аутоматизације, савремене механизације. Завршетком основних студија, студент добија диплому дипломираног инжењера мехатронике из области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства и у потпуности је спреман да решава задатке који су присутни у савременој техници.

Студије Мехатронике подељене су на три степена.

Основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ укључујући и дипломски рад. Након завршетка основних студија стиче се звање дипломирани инжењер мехатронике.

Приликом уписа 4. године студент се опредељује за један од датих смерова:

- Мехатроника, роботика и аутоматизација

- Мехатроника у механизацији

У оквиру студијске групе Мехатроника, роботика и аутоматизација акценат се ставља на примену мехатронике у роботици и аутоматизацији. (аутоматизација процеса рада, програмирање и промена програмибилних логичких контролера, индустријска и неиндустријска роботика, системи за надгледање и визуелизацију, аутоматизација у зградама...). У оквири студијске групе мехатроника у механизацији акценат се ставља на примену мехатронике у савременој механизацији и моторним возилима (мехатроника моторних возила, основи мотора са унутрашњим сагоревањем, мехатроника грађевинских машина....).

Мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка студент стиче звање мастер инжењер мехатронике.

Смерови:

- Мехатроника, роботика и аутоматизација

- Мехатроника у механизацији

Докторске академске студије трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ).

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењери мехатронике могу да се запосле у бројним предузећима у различитим гранама индустрије, као и у пројектантским и научно-истраживачким институцијама. Послови на којима инжењери мехатронике могу да раде су: пројектовање и израда електронских и електричних уређаја и система, машина, роботизованих система, аутоматизованих уређаја и система, софтверских апликација, информационо комуникационих система.